O spoločnosti

Spoločnosť ITOSS vznikla v roku 1995 ako výrobno-obchodná spoločnosť zameraná na výrobu a predaj obalov, obalových materiálov a hliníkových rebríkov. V roku 2006 sa oddelilo stredisko rebríkov a vznikla firma ALOSS, ktorá fungovala do konca roku 2021, kedy sa firmy znova zlúčili do jedného celku - ITOSS s.r.o.

Itoss, s.r.o. - výroba a predaj rebríkov
Cieľom je poskytnúť spotrebiteľovi cenovo dostupný a kvalitný výrobok s požadovaným servisom a poradenstvom.
1

Portfólio

Vo výrobnom a obchodnom portfóliu sa nachádzajú schodíky a rebríky vlastnej produkcie, ale aj produkty partnerov zo zahraničia. Medzi najvýznamnejších patrí medzinárodná spoločnosť ALVE s.r.o.

2

Členenie

Pod značkou FORTE sa predávajú profesionálne rebríky najvyššej kvality.
Trieda EUROSTYL je určená na bežné - každodenné hobby použitie .

3

Normy

Celý sortiment výrobkov sa produkuje v súlade s podmienkami platných európskych noriem EN 131 a aktuálnymi vnútropodnikovými smernicami.

4

Predaj

Predaj sa realizuje vo väčšine krajín strednej a východnej Európy, od Srbska po Estónsko a zacielený je hlavne na profesionálov a domácich majstrov.

Aktuality

Európsky fond regionálneho rozvoja - Aloss

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti
ALOSS, s.r.o.

viac informácií

Operačný program výskum a inovácia - Aloss
Itoss, s. r. o.

Pod Dúbravou 2887
026 01 Dolný Kubín
Slovakia

Kontakty

Tel.: +421 / 911 955 255
E- mail: aloss@aloss.sk
Web: www.aloss.sk